به عنوان مدیر اجرایی یا مدیر منابع انسانی یک سازمان وقتی قصد استخدام فردی را دارید لازم است از مفاهیمی مانند مدل شایستگی و توصیف شغل استفاده کنید. این دو مفهوم هر چند تعاریفی متفاوت دارند ولی در فرایند استخدام سازمانی کاملا به هم مرتبط هستند. توصیف شغل به طور کلی اطلاعات لازم در مورد […]