5 عادت کوچینگی رهبران موفق

5 عادت کوچینگی رهبران موفق

قابلیت اطمینان شخصی شما تأثیر نامتناسبی بر قابلیت اطمینان تیم شما دارد. قبل از اینکه بتوانید به طور مؤثر تیم خود را برای ایجاد نتایج قابل اعتماد راهنمایی کنید، باید شخصاً قابل اعتماد باشید.

رهبری یک کار درونی است. این کار با ویژگی های رهبری شخصی شما، مانند صداقت، اعتماد، شایستگی، اصالت شروع می شود – که همه جنبه هایی از قابلیت اطمینان شخصی هستند.

“مهم ترین سوالی که یک رهبر باید بپرسد این است که “من چقدر قابل اعتماد هستم؟”

«افراد قابل اعتماد نرخ بالایی از گفتن/انجام دادن دارند. این نسبت کارهایی است که شما می گویید انجام خواهید داد به کارهایی که دنبال می کنید و انجام می دهید. آگاهی از نسبت گفتن/انجام دادن خود می تواند به تغییر رفتار شما کمک کند — باعث بهبود پیگیری شما می شود.

«وقتی کسی همیشه درک می کند، تأثیرگذار است. این سریعترین راه برای ایجاد اعتبار و اعتماد در نزد دیگران است. با این حال، اکثر مردم تمایل دارند تعهدات خود را زیر پا بگذارند، زیرا زمان آزاد موجود خود را بیش از حد برآورد می کنند، می خواهند دیگران را راضی کنند، اولویت های نامشخصی دارند و اصول راهنمایی برای بله یا خیر گفتن به درخواست ها ندارند.»

«کلید یک مربی بزرگ بودن، شاگرد خوب بودن است. همه چیز از شما شروع می شود! اگر تیم شما تشنگی و تمایل شما به یادگیری را ببیند، همان رفتار را الگوبرداری خواهد کرد.»

«وقتی همه چیز گفته شود و انجام شود، بیشتر گفته می شود تا انجام شود». -ازوپ

برای اینکه شخصاً قابل اعتماد باشید، از پاسخ‌های غیر متعهد مانند «شاید» اجتناب کنید. واضح و مستقیم باشید. با در نظر گرفتن دیدگاه طولانی، اصطلاح “مودب” را دوباره تعریف کنید. ممکن است اکنون با گفتن «بله» طرف مقابل را راضی کنید، اما در نهایت با تعهد بیش از حد و احتمالاً عمل نکردن به قولتان، آنها (و خودتان) را ناامید خواهید کرد. در دنیای غیرمتعهد و کمتر قابل اعتماد امروزی، «بله» به «شاید» جدید تبدیل شده است. اگر «بله» شما واقعاً به معنای «بله» است، بلافاصله در میان 5 درصد افراد قابل اعتماد برتر قرار می گیرید.

صحبت کردن معین باعث ایجاد حس اعتماد و تعهد می شود. ابهام پاشنه آشیل قابلیت اطمینان است. زبان مبهم ناامیدی و دوباره کاری را افزایش می دهد، اما زبان معین قابلیت اطمینان را افزایش می دهد.

با استفاده از عبارات خاصی مانند این موارد، برای دیگران و خودتان قابلیت اعتماد بسازید:

  • “بله، من این کار را برای شما انجام خواهم داد.”
  • “مطمئن نیستم، اما تا فردا ظهر به شما پاسخ قاطعانه ای خواهم داد.”
  • “من صاحب این خواهم شد.”
  • “من برای انجام این کار وقت خواهم گذاشت.”
  • “تا جمعه 18 مارس ساعت 14 انجام می شود.”