فرهنگ یک سازمان یکی از عوامل تعیین کننده در میزان جذابیت آن برای کارکنان تازه وارد و کارکنان فعلی است؛ به عبارت دیگر یکی از اجزای اصلی ساخت برند کارفرمایی، فرهنگ یک شرکت است که به مثابه چسبی تمام اجزاء یک سازمان را به هم متصل می‌کند. مثلا اگر فرهنگ یک سازمان بیش از اندازه […]

سازمان‌هایی که نمی‌توانند چابکی کسب‌وکار خود را افزایش دهند، کم کم ضعیف‌تر می‌شوند و می‌میرند. اما از سوی دیگر، آنهایی که به فرهنگ و ساختار جدید تبدیل می‌شوند، بیشتر با نیازهای امروزی تطابق پیدا می کنند و مشارکت آینده اقتصادی باقی می ماند و شکوفا می‌شود. شرکت‌های کوچک و متوسط می‌توانند به راحتی این تغییر […]

برند کارفرمایی معمولا توسط شرکت‌ها یا سازمان‌ها مغفول باقی می‌ماند، درحالی‌که می‌تواند تاثیرات بسیار مثبتی بر مخاطبان، کارمندان فعلی و همچنین کارمندان آینده برند داشته باشد. برند کارفرمایی شاید در ظاهر موضوعی گُنگ و پرابهام به‌نظر برسد اما وقتی در بحرش فرو بروید متوجه خواهید شد یک مفهوم بسیار مشخص و به‌اصطلاح شسته‌ورُفته است. اصلا […]